"Det är en utmaning i minerat område, där det inre och yttre landskapet flätas samman. I kroppens rum existerar barn och vuxen i olika tider samtidigt. .. i ett utsökt, moget och poetiskt bildspråk uttrycker sig Catharina Gotby för att ge liv åt en känsloladdad berättelse."
Patricio Salinas
F48 Fotografiskt Galleri

"Cina Gotby tacklar det mänskliga i all sin fulsköna nakenhet, så hudlöst att det känns i veka livet....Ändå känns det inte som någon resignerad utställning, snarare utstrålar den kraft i modet att gå verkligheten till mötes."
Marianne Törner om utställningen Riskzon
Borlänge tidning/Falukuriren

"Kroppen är inte en spegel. Vad som utspelas inuti den kan aldrig ge sig till känna utanpå den. Annat än som tecken..."
Jessica Kempe
Dagens Nyheter


"Orden, andras ord, är lånade och omhändertagna som de dyrgripar de är, befriade från alla former av fördömande skuldbeläggning... Bilderna visar att det finns andra sätt att berätta, flera skikt att synliggöra innanför det sagda... Dörrar öppnas bakom orden till en mer fysisk, taktil upplevelse. Jag lägger handen mot bilden av den igenmurade dörren och känner handflatan rispas sönder..."
Marie Lundquist
Fotografisk tidskrift


Ansiktsnära och hudkänsligt har fotografen Cina Gotby porträtterat några människor i en miljö de flesta av oss står alldeles främmande inför. ....det är de starka känslor som speglas i människornas ögon och kroppshållning som är bildernas egentliga innehåll... Personerna på Gotbys bilder är inte i första hand patienter; de är människor och som sådana rör de vid oss som står utanför.
Cristina Karlstam
Uppsala Nya Tidning